Visi & Misi

Visi

Menjadi Sebuah agensi Kerajaan yang unggul dalam usaha melahirkan bangsa Malaysia yang bersatupadu, berwawasan dan berdaya maju.

Misi

Memupuk kesefahaman dan semangat muhibbah melalui jaringan dan interaksi sosial ke arah pembentukan bangsa Malaysia yang bersatupadu dan beridentiti nasional.

Moto

"Bersatu Terus Maju"